Om Spennteknikk

KB Spennteknikk AS er et av Skandinavias ledende selskaper innen spennarmering, geotekniske løsninger samt lager og fuger til anlegg og større bygg. Gjennom lang erfaring har vi bygget opp bred kunnskap om spennarmering og geoteknikk. Med spesialutviklet utstyr kan vi på kort varsel gå inn i ulike prosjekter med stor fleksibilitet i forhold til spesielle løsninger. I 2023 markerer vi med stolthet vårt 50-års jubileum.

Størsteparten av oppdragene våre ligger innen bru- og anleggssektoren. Vi har også betydelige oppdrag innen større bygg og offshore. Vi legger stor vekt på kvalitet i våre produkter og tjenester, og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Vårt hovedkontor er på SIVA-industriområde i Kongsvinger, mens vi har også et datterselskap i Sverige, Dywidag Sverige AB, som betjener det svenske markedet.

MARKED
Selv om spennarmering, lager og fuger spesielt innen brusektoren, samtgeoteknikk er vårt hovedarbeidsområde, har vi også bygget opp betydelig kompetanse innen tunge løft og senk, samt produksjon av dempere og andre mekaniske spesialprodukter innen offshore sektoren. 

SØSTERSELSKAP
Spennteknikk AS vil i 2023 fusjonere med Dywidag Norge AS og får med dette også et fullt sortiment innen leveranse og montering av geotekniske løsninger. 

Dywidag Sverige AB – Datterselskap som leverer tilsvarende løsninger som KB Spennteknikk AS i det svenske markedet. 

Spennteknikk Construction AS – Har spesialisert seg med komplett leveranse av spennarmering til bygg, hvor alt fra prosjektering til produksjon, levering, montering og oppspenning, samt dokumentasjon kan leveres. Selskapet har sentral godkjenning.

Kontakt oss gjerne

Ring oss på 62 81 00 30 eller send oss en forespørsel via kontaktskjemaet nedenfor. 

nb_NO
Kontakt oss