Lamellfogar

Mageba TENSA MODULAR expansionsfogar med flera lameller kan hantera rörelser i alla riktningar och rotationer runt varje axel. De används vid längsgående rörelser från 120 mm till väl över 2 400 mm. Fogen består av ett antal enskilda spalter mellan tvärgående stål-lameller. Antalet spalter avgör brodäckets totala rörelseförmåga. De enskilda spalterna förseglas med vattentäta gummiprofiler och lamellernas rörelser regleras av ett elastiskt styrsystem. Fogarnas dränering sker via brodäckets dräneringssystem.

Fogar av typen LR-LS har så kallade sinusplåtar på ovansidan som möjliggör den kraftiga rörelsen och som dessutom reducerar trafikbuller med upp till 80 %.

  • TENSA-MODULAR LR
  • TENSA-MODULAR LR-LS
Kontakta oss gärna

Ring oss på 62 81 00 30 eller skicka en förfrågan via kontaktformuläret nedan. 

sv_SE
Kontakta oss