Cona Multi Referanseliste CM Spenntausystem
   

BruprosjekterRaftsundet

Helgelandsbrua , Sandnessjøen

1992

Skråstagbro i betong med hovedspenn på 425 m. Spennarmering i hoved og sidespenn, samt i tårn og søyler. Bærekabler type BBR HiAm. Fjellforankringer type Cona-Multi.

Nordhordalandsbrua, Bergen

1994

Flytebro av lettbetongpontonger og høybrodel av skråstag type. Spennarmering i tårn og innfesting av flytebro til landkar. Bærekabler type BBR HiAm. Fjellforankringer type Cona-Multi.

Raftsundet, Vesterålen

1997

Fritt frembyggbro med hovespenn på 298 m, og med lettbetong i hovedspennet. Total spennarmeringsmengde ca 700 tonn.

Stolmasundet, Bergen

1998

Verdens lengste frie betongspenn bygget etter fritt frembyggmetoden ( 301 m). I midtre del av hovedspennet er det benyttet lettbetong. Total mengde spennarmering Cona-Multi ca. 475 tonn.


Cona Multi Referanseliste CM Fjellforankringer
   

Fjellforankringer

Plaza Hotell og
Norges bank

Norges bank, Oslo 1980 Forankring av bunnplate mot grunnvannstrykk. Fjellforankringer type Cona-Multi 12/0,5", inklusive borring, vanntapsmåling og tettningsinjeksjon.
Sture-terminalen, Øygarden 1988 Forankring av brygger og moringer ved terminalen. Fjellforankringer type Cona-Multi 14-21/0,6", inklusive borring, vanntapsmåling og tettningsinjeksjon.
Plaza Hotell, Oslo 1986 Forankring av fundamenter.
Fjellforankringer type Cona-Multi 19/0,6" dyform totalt 156 forankringer. I vårt oppdrag inngikk også spyling og kontaktinjisering mellom fjell og slissevegg, samt borring, vanntapsmåling og tettningsinjisering.
Kattnakken TV-tårn, Møre 1993

Forankring av fundament for TV-tårn med Cona-Multi R-fix.Cona Single Referanseliste Cona Single
   

Næringsbygg

Keflavik, Stockholm og
Vikingskipet

St. Olavsprosjektet, Stavanger

1988

Forretning og boligprosjekt med garasjer i underetasjer ca
30 000 m
2 etterspendte dekker.

Vikingskipet, Hamar

1993

Betongdekket for isflaten ble etterspendt for rissfrihet i x og y retning med Cona-Single 0,6" kabler.P-hus

P-hus, Malmø

P-hus, Gardermoen 1996 Bæresystemet for P-huset er basert på etterspendte dragere og dekker. Gjensittende dekkeforskaling av type Planja Combidekk med lys farge, kombinert med de store spenn gir den etterspendte løsningen et inntrykk av et lyst og åpent P-hus. Totalt ca. 75 000 m2 dekker , der deler av toppdekkene også er dimensjonert for laster fra bussparkering.Siloer/Vannreservoarer

Follum Fabrikker

FOA renseanlegg, Fredrikstad 1988 Betongreservoarer med horisontal spennarmering i vegger og ringbjelker.
Follum Fabrikker AS, Hønefoss 1995 Betongreservoarer med horisontal spennarmering i vegger og ringbjelker.


BBRV Referanseliste BBRV
   


Kårstø gassterminalen

 

Saltstraumen bru, Bodø

1978

Fritt frembyggbro med spennarmerte hoved- og sidespenn. Spennarmering BBRV trådsystem.

Selbjørn, Bergen

1979

Fritt frembyggbro i et spenn, med ballastkasser.
Spennarmering BBRV trådsystem, europas lengste betongspenn på sin tid (212 m)

Langangen bruer, Brevik

1979

Høy spennstig fritt frembyggbro over "Korketrekkern" ved Skien. Spennarmering BBRV trådsystem i søyler og hovedspenn.

Kårstø gassterminalen, Kårstø

1983

Prefabrikert vertikal spennarmering i tanker for flytende gass med spesielle forankringer i bunnplate.Stangsystem Referanseliste Stangsystem
   
Anlegg

Aursund bru

1994

Midlertidig og permanent vertikal forspenning av søyletopper for stabilisering av brua i byggefasen og i bruksstadiet.

Raftsundet bru

1998

Midlertidig horisontal forspenning av hjelpesøyler samt permanent vertikal forspenning av kassevegger.Bygg

  Østensjøveien og Aker brygge

Aker brygge

1988

Permanent vertikal forspenning av heise- og trappesjakt som brukes som stabiliserende element for prefab.- konstruksjonen.

Byporten

1998

Permanent vertikal forspenning av heise- og trappesjakt som brukes som stabiliserende element for prefab.- konstruksjonen.Ref. liste Lagersystemer
   
Bergsøysundet og
Drammensbrua
 

Drammensbrua

1974

De første Tobe-lager som ble levert til et bruprosjekt i Norge. På grunn av forventede setninger ble lagerene forberedt for senere jekking, noe som også ble gjennomført.

Bergsøysundet flytebro

1991

Store armerte gummilager ved innspenning av flytebrua ved landfester. Lagersystemet ble forspendt for å klare rotasjon og torsjon.

Salhusbrua flytepontonger

1994

Ved landfester ble samme system som for Bergsøysundet benyttet. På fire opplagspunkter på pontonger ble det benyttet Tobe-lager. Lagrene ble forankret på pontongene med forspendte stenger som også ble ført gjennom lageret og opp i overbygget for å forankre mot oppløft.

Dubai International Airport, Dubai

1999

TOBE potlager til 5 bruer i forbindelse med tillfartsveier og parkering ved Dubai International Airport. Lagrene er spesialdesignet for å imøtekomme AASHTO, det amerikanske regelverket for bruprosjektering.

King Fahad Airport, Saudi Arabia

1999

TOBE potlager brukt i forbindelse med tillfartsveier ved King Fahad Airport. Lagrene er produsert med ekstra tetting for å hindre inntrengning av støv og sand.

Taoyvan Interchange, Taiwan

1998

TOBE potlager spesialdesignet for store horisontallaster pga. jordskjelv.
Dempere

Test av demper

Norges bank

1981

Vibrasjonsdempere for opplagring av dekker. Demperene var plassert på hydrauliske jekker for endelig nivelering av dekkene. Vaterlandstunnellen Ringvei 1, Oslo 1981 Vibrasjonsdempere for opplagring av prefabrikerte betongelementer som utgjorde kjørebanen. Løsningen ble valgt for å redusere trafikkstøy til overliggende bebyggelse.

Vaterlandstunnellen Ringvei 1, Oslo

1981

Vibrasjonsdempere for opplagring av prefabrikerte betongelementer som utgjorde kjørebanen. Løsningen ble valgt for å redusere trafikkstøy til overliggende bebyggelse.

Siri Field, oljeplattform

1998

Vibrasjonsdempere for å redusere støy til boligkvarter.
Ref. liste Fugesystemer
   

Produksjon,
montering,
ferdig instalert


Helgelandsbrua

1992

Tensa-Lastic FLL 500 ,fuger for bevegelser opp til 500 mm. Fugekonstruksjonen er beregnet for bevegelsene mellom det 425 m lange hovedspennet og sidespennene.

Gjemnessundet

1992

Tensa-Lastic FLL 700 ,fuger for bevegelser opp til 700 mm. Fugekonstruksjonen er beregnet for bevegelsene mellom det 600 m lange hengespennet og viaduktene.

Nordhordalandsbrua

1996

Tensa-Lastic FLL 600 ,fuger for bevegelser opp til 600 mm. Fugekonstruksjonen er beregnet for bevegelsene mellom stålviadukten på flytedelen og landkar.Offshore Ref. liste Offshore
   

Lager/ Dempere

Friggfeltet


Heidrun

1993

Elastomerlager for opplagring av pedestalkran, samt spesiallager for opplagring av tension-legs på dekket.

Norne

1994

Spesiallager / dempere for å redusere vibrasjoner fra kompresssor og generator delen.

West Navion

1999

163 stk TOBE lager til oljeproduksjonsskipet West Navion. Lagrene benyttes som understøtte for søyler og rammer som bærer moduldekket. Lagrene er spesialdesignet for utmatting og slitasje pga. gjentatte bølgebevegelser.Spesialtjenester Referanseliste Spesialtjenester
   

Tunge løft og senk

Grunnasundet

 

Norges Bank

1981

Jekking av dekker med egenprodusert spesialutstyr.
Som hydralikkvæske ble det benyttet epoxy som senere fikk herde i endelig posisjon.

Grunnasundet

1985

350 tonn løft av prefabrikert midtspenn i betong. Midtspennet ble sammenstøpt med sidespennene og etterspendt med Cona-Multi kabeler.

Skarnsundet

1991

140 tonn løft/senk av forskalingsvogner for den fritt frembygde
skråstagsbrua.

Bergsøysundet

1993

400 tonn forspenning av landfestelagere for opplagring av flytebrua.
Forsterking av bruer

Nordsundbru


Nordsund bru

1985

Forbedring av bruas momentkapasitet med hjelp av eksterne kabler type Cona-Single som ble plassert inne i betongkassen.

Engeløya

1996

Forsterkning av brua med eksterne Cona-Multi kabler.
Skråstag

Nordhordalandsbrua

 

 

Helgelandsbrua

1995

Levering, montering og oppspenning av prefabrikerte skråstagkabeler type BBR Hi-Am. Levert i samarbeid med Stahlton AG.

Nordhordalandsbrua

1996

Levering, montering og oppspenning av prefabrikerte skråstagkabeler type BBR Hi-Am. Levert i samarbeid med Stahlton AG.
Mekaniske spesialprodukter

 

Robotvogner

1990

Vogner for roboter til F 16 jagerfly levert til det norske luftforsvaret.

Transportvogner for helikopter

1990

Transportable landingsplattformer for helikopter til det norske Luftforsvaret.

Forankringselementer for skråstag

1995

Komponenter for innfesting av skråstag til brudekke og tårn.