ForrigeTilbakeNeste side

Cona-Single spennsystem er et linesystem hvor spennkabelen består av kun en line som er innsmurt med et spesialfett og omgitt av et ekstrudert plastrør. Dette medfører at man ikke trenger å injisere kablene etter oppspenning. Endeforankringene består av en støtteplate med integrert kilesete, og kabelen låses med en kile. Cona-Single systemet er spesielt velegnet for dekker og dragere i bygg og mindre tanker. Våre oppdrag består vanligvis i konstruksjon, slakk og spennarmeringstegninger, levering av spennarmering samt montering og oppspenning.

For ytterligere teknisk informasjon bestill vår brosjyre BBR Cona-Single.
Hulldekke, betongdekke, betonghåldäck, prefab, betongelement Hulldekke, betongdekke, betonghåldäck, prefab, betongelement Hulldekke, betongdekke, betonghåldäck, prefab, betongelement


Referanseliste Cona Single