KB Spennteknikk AS har et produktspekter bestående av BBR CONA spennsystemer samt egne lager- og fugesystemer for anlegg og byggesektoren. Vi utfører spesialtjenester som underentreprenør for riksentreprenørene, og produserer spesielle produkter til eksempelvis offshoresektoren. For oss er det viktig å ha en dyktig stab bestående av godt kvalifisert personell med høy kompetanse, lang erfaring og teknisk bakgrunn. Vi sørger for at både produksjon og montasje foregår etter strenge retningslinjer for å sikre et best mulig resultat.

 
Spennsystemer Ref. liste Spennsystemer

Våre spennsystemer omfatter BBR Cona-Multi, som brukes til bruer, tankanlegg, offshorekonstruksjoner, samt fjellforankringer ved brufundamenter, større bygg og damanlegg. BBR Cona-Single er et system for etterspente dekker og dragere vesentlig rettet mot byggesektoren. Vi har også stangsystemer for spesielle oppdrag.

 

Last ned brosjyrer her

 
Lagersystemer Ref. liste Lagersystemer

Våre lagersystemer omfatter egenproduserte TOBE-potlager, og andre gummirelaterte lager samt stållager for forskjellige anvendelsesområder. TOBE-potlager, som er ledende ved brukonstruksjoner i Skandinavia, produsert i henhold til internasjonale normer. Lageret er designet i henhold til de strengeste krav i norsk-, svensk- og øvrig EU-standard. Vi produserer også dempere for store laster og spesiallager for offshoreindustrien.

TOBE
 

Last ned brosjyrer her

 
Fugesystemer Ref. liste Fugesystemer

Vi har fugesystemer som dekker alle anvendelsesområder, fra den minste Neoferma gummiprofilen med 4 mm dilatasjon (bevegelse) til aluminium fingerfuger for bevegelsesområdet 80 - 200 mm og Tensa-Lastic lamellfuge med opp til 800 mm dilatasjon som standard. Fuger for større bevegelser kan utføres som spesialoppdrag.

Fuge
 

Last ned brosjyrer her

 
Ref. liste Offshore

Innen Offshore arbeider vi spesielt med elastomerlager, som brukes til å oppta rotasjon og bevegelser. Etter hvert har vi også installert disse lagrene for å redusere utmatningsproblemer i stive forbindelser, og til vibrasjonsdemping. Ved å bruke elastomerlager skaper vi en elastisk forbindelse mellom ulike deler av plattformen. Vibrasjonsdempere brukes til å isolere boligdeleen fra produksjonsdelen.

Offshore
 

Last ned brosjyrer her

 
Specialtjenester Ref. liste Spesialtjenester

Spesialtjenester kan blant annet være tunge løft og senk, og våre høyt kvalifiserte reisemontører utfører oppdrag i hele Skandinavia på kort varsel. De tar også hånd om spesialarbeider og reparasjoner på bruer og anlegg.

Spesialtjenester
 

Last ned brosjyrer her

 
Specialprodukter

Spesialprodukter fremstilles ved vårt moderne mekaniske verksted i Kongsvinger. Vi har en stabil stab av dyktige fagarbeidere som gjør oss til en ettertraktet leverandør av skreddersydde løsninger til offshoresektoren. Vi utfører også oppdrag som for eksempel robotvogner og helikopter-transportvogner til det svenske og norske forsvaret.

 

Last ned brosjyrer her