KB-Gruppen ble etablert i 1965 under navnet Kongsvinger Betongindustri. I dag er selskapet et rent holding- og eiendomsselskap bestående av Kongsvinger Betong AS, Contiga AS, KB Spennteknikk AS, og Strøm Gundersen AS. KB Gruppens aksjonærer eier også Ø.M.Fjeld AS og Gunnar Holth Grusforretning AS.

Selskapet har fortsatt en sterk forankring i Kongsvinger området, og har en egen eiendomsavdeling som disponerer 20.000m2 i samlet golvareal. Det geografiske virkeområdet er utvidet til å dekke hele Norden. KB-Gruppens forretningsidé er å være en komplett samarbeidspartner for nordiske entreprenører inne sine spesialområder.

 

Ø.M.Fjeld AS er det ledende entreprenørselskapet i Sør-Hedmark. De har utført de viktigste byggeprosjektene i sørfylket i et halvt århundre. I dag utfører de også arbeid innen anleggssektoren med blant annet rehabilitering av betongkonstruksjoner. Ø.M.Fjeld AS har i 180 ansatte og omsetter for 240 millioner kroner i året.

Telefon 62 81 50 22.

 

CONTIGA AS er den ledende leverandøren av stål- og betongelementer i Norge, og den eneste som tilbyr både betong, stål og avansert konstruksjonskompetanse i samme selskap. Produktene omfatter alle typer elementer til industri-, kontor-, forretnings- og bolig- og samferdselssektoren. Selskapet har 250 ansatte og omsetter for 350 millioner kroner i året. Hovedkontoret ligger på Økern i Oslo, betongelementene blir produsert ved fabrikker i Moss og Fredrikstad, og stålkonstruksjonene i Kongsvinger.

Telefon 23 24 89 00. Internet: http://www.contiga.no

 

KB Spennteknikk AS har lenge vært et av de ledende selskapene i Skandinavia innen spennarmering til etterspente konstruksjoner, skråstag, lager og fuger til bruer og større bygg. Andre spesialområder er tunge løft og senk, samt produksjon av dempere og mekaniske spesialprodukter. KB Spennteknikk har en årlig omsetning på 50 - 60 millioner kroner, og har ca. 40 ansatte. Selskapets hovedkontoret ligger på Kongsvinger med datterselskap Spännteknik AB i Sverige.

Hovedkontor i Norge: telefon 62 81 00 30.
Datterselskap i Sverige: telefon +46 570 12660.

 

Kongsvinger Betong AS er morselskap for gruppens satsing innen betongvirksomhet og er en betydelig aktør innen produksjon og levering av ferdigbetong gjennom selskapene Betong Øst AS og Gardermoen Betong DA. Selskapene er markedsledere innen ferdigbetong på Østlandet øst for Oslo med produksjonsanlegg i Akershus Hedmark og Oppland og hovedkontor på Kongsvinger. Omsetning innen ferdigbetong og transport er på totalt cirka 120 millioner kroner, og de har cirka 45 ansatte.

Telefon 62 88 81 11.

 

Gunnar Holth grusforretning AS er en landsdekkende produsent av pukk og grus. De produserer over hele landet med mobile knuseanlegg, noe som gir stor fleksibilitet i forhold til å tilpasse seg alle typer prosjekter. De har 40 ansatte og omsetter for 75 millioner kroner i året.

Telefon 62 88 81 33.