KB Spennteknikk holder til i et moderne produksjonsanlegg i Kongsvinger.

fabrikk
KB Spennteknikk AS er et av Skandinavias ledende selskaper innen spennarmering til etterspente konstruksjoner, samt skråstag, lager og fuger til anlegg og større bygg.
 
Gjennom lang erfaring har vi bygget opp bred kunnskap om etterspente konstruksjoner. Med spesialutviklet utstyr kan vi på kort varsel gå inn i ulike prosjekter med stor fleksibilitet i forhold til spesielle løsninger.
 

Størsteparten av oppdragene våre ligger innen bru- og anleggssektoren. Vi har også betydelige oppdrag innen større bygg og offshore. Vi legger stor vekt på kvalitet i våre produkter og tjenester, og er sertifisert i henhold til internasjonal standard NS-EN ISO 9001.

Økende exportandeler

Selv om spennarmering spesielt innen brusektoren er vårt hovedarbeidsområde har vi en stadig økende eksportandel for Tobe-potlager og Tensa fugekonstruksjoner også utover Skandinavias grenser. Vi har også bygget opp betydelig kompetanse innen tunge løft og senk, samt produksjon av dempere og andre mekaniske spesialprodukter innen offshore sektoren.

 
Vi holder til i tidsmessige lokaler på SIVA-området på Kongsvinger, og datterselskapet Spännteknik AB i Stockholm betjener det svenske markedet. I Finland er vi representert gjennom selvstendige samarbeidspartner.

 

KB Spennteknikk AS
Postboks 1213
N-2206 Kongsvinger

Norge
Telefon 62 81 00 30
Telefaks 62 81 00 55
spennteknikk@spennteknikk.no

Spännteknik SLF AB
Sjöängsvägen 7
192 72 Sollentuna
Sverige
Telefon +46 (0)8 510 678 10
Telefax +46 (0)8 510 678 19

Annen eksport
Kontakt KB Spennteknikk AS